Dop

Dopbefallningen

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt. 28:18–20.

Genom dopet inkluderas barnet i den kristna kyrkan och hemförsamlingen. Barnet innesluts i Guds gemenskap då Gud i dopet nämner barnet vid namn och kallar barnet till sig. Genom dopet blir barnet också delaktigt i den månghundraåriga kristna traditionen.

Dopet är vid sidan av nattvarden ett av den lutherska kyrkans sakrament, dvs. heliga handlingar. Vid dopet tecknas korsets tecken på barnets panna och bröst.

Allt du ska minnas att ordna i god tid och det du ska göra just före dopet.

Läs vad du ska minnas inför dopet

I dopet lovar Gud vara med oss under hela vårt liv. Vi får del av den heliga Anden. Gud finns överallt, också inom oss. 

Läs mer om dopet

En fadder, är en viktig person i ett barns liv, en trygg vuxen och vän. Faddrar kallas också ibland gudmor och gudfar.

Läs om att välja faddrar

Ett barn blir döpt

Det aldrig är för sent att låta döpa ditt barn. Ni kanske ordnade en namngivningsfest för att fira ert barns födelse, men valde att inte ha dop? Inga problem! Dop kan man ha senare också. 

Läs om att bli döpt som vuxen