Dop

Dopbefallningen

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: "Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut." Matt. 28:18–20.

Genom dopet inkluderas barnet i den kristna kyrkan och hemförsamlingen. Barnet innesluts i Guds gemenskap då Gud i dopet nämner barnet vid namn och kallar barnet till sig. Genom dopet blir barnet också delaktigt i den månghundraåriga kristna traditionen.

Dopet är vid sidan av nattvarden ett av den lutherska kyrkans sakrament, dvs. heliga handlingar. Vid dopet tecknas korsets tecken på barnets panna och bröst.

Ett barn blir döpt