Församlingsvalets förhandsröstning:

Esbo svenska församlings valfunktionärer är på plats 6–10.11 kl. 9–18 i Entresse, ti 6.11 kl. 13–18 i Pikkulaiva, on 7.11 kl. 13–19 i Ainoa (1 vån. vid infon), to 8.11 kl. 14–20 i Sello (1 vån.), fre 9.11 kl. 11–14 i Mattlidens gymnasium, fre. 9.11 kl. 15–19 och lö 10.11 kl. 9–18 i Iso Omena, Chapple.

Alla som senast 18.11.2018 fyller 16 år och är antecknade som närvarande medlemmar i församlingen 15.8.2018 har rösträtt. Du kan rösta på vilket förhandsröstningsställe som helst i hela Finland, men du kan rösta bara på din egen församlings kandidater. Ta med identitetsbevis.

Röstning på valdagen 18.11.2018
Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, söndag 18.11 kl. 11-20. Ta med identitetsbevis. På valdagen kan du bara rösta i din egen hemförsamling

Min kyrka är full av kärlek
YouTube-video