Julotta

må 25.12 kl. 6.00 – 7.00

Esbo domkyrka

"Var hälsad, sköna morgonstund!"

Vi firar traditionell julotta i Esbo domkyrka. Medverkande är Roger Rönnberg och Anne Hätönen.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar


Arrangör

Esbo svenska församling