Veckomässa

on 11.4 kl. 12.00
Södrik kapell

Medverkande är pastor Mirja von Martens och kantor Håkan Wikman.

Servering och trevlig samvaro efter mässan.


Arrangör

Esbo svenska församling

församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo