Församlingsretreat

fr 13.4 kl. 18.00

Retreatgården Snoan, Lappviks gårdsväg 22 B, 10820 Lappvik

Ledare är Anna-Maria Böckerman. Temat är "Herrens kärlek fyller hela jorden".Avgift: 90 € för församlingsmedlemmar, 200 € för övriga. Anmälningar senast 28.3.2018 till Esbo svenska församling, tfn 09 8050 3000, må. – fre. kl. 9 –13, e-post esbosvenskaforsamling@evl.fi

Ordet "retreat" betyder att dra sig åt sidan eller dra sig undan. En retreat innebär vanligen 3–4 dagar tillsammans med andra på en avskild plats, då man koncentrerar sig på stillhet, ro och bön.

Själen och andligheten står i centrum och större delen av tiden är man i tystnad. Det är ett tillfälle att hinna ifatt sig själv och få tid för reflektion över det som är viktigt i livet, för att lyssna till sina tankar och vara nära Gud. Dagsprogrammet består av andakter och meditationer, d.v.s. stunder av stilla bön, samt måltider. Däremellan råder tystnad och egen tid för reflektion. Under retreaten finns möjlighet till enskilda samtal med präst eller retreatledare.

 

Mer information om Snoan och om dagsprogrammet:


Arrangör

Esbo svenska församling

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

to 18.7 kl. 10.00 -12.00

Kyrktian , Esbo svenska församling, Kyrkogatan 10

Öppen mottagning

Kom och träffa diakoniarbetaren för samtal.
må 22.7.2019 kl. 9.00 - ti 23.7.2019 kl. 19.30

Mataskär

Seniorläger på Mataskär

Välkommen till två härliga lägerdagar för daglediga och seniorer. Priset för två dagar är 50 e och en dag 30 e för medlemmar i församlingen.
to 25.7 kl. 10.00 -12.00

Kyrktian , Esbo svenska församling, Kyrkogatan 10

Öppen mottagning

Kom och träffa diakoniarbetaren för samtal.