Samling för seniorer och daglediga

to 3.5 kl. 13.00 – 14.30

Kalajärvi kapell

Samling för seniorer och daglediga

Samling för senioreroch daglediga. Sista gången för vårteminen.

  • Vuxna Vuxna


Arrangör

Esbo svenska församling