Högmässa

sö 20.5 kl. 12.15 - kl. 13.30

Esbo domkyrka

Uppvaktning vid de stupades gravar kl. 11.30. Svensk högmässa i Esbo domkyrka kl. 12.15.

Vi firar högmässa på de stupades dag och pingstdagen med Heidi Jäntti och Marcel Punt. Kyrkkaffe i församlingsgården.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

sö 18.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Uppbrottets söndag. Tema: Vaka!
sö 18.11 kl. 16.00

Lovsångsmässa

Vi firar lovsångsmässa med Mirja von Martens, Nina Kronlund och lovsångsteamet. Kyrkkaffe.
sö 25.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Närståendevårdares kyrkhelg. Esbo Arbis kammarkör under ledning av Timo-Juhani Kyllönen medverkar i högmässan.