Evenemang är tillfälligt borta.
sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

sö 24.3 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Marie bebådelsedag. Tema: Herrens tjänarinna. Marthorna inbjuds speciellt.
må 25.3 kl. 9.30

Köklax kapell

Familjeklubb

Familjeklubb för föräldrar med småbarn.