Högmässa

sö 9.9 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Sextonde söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg.

Vi firar högmässa med Brita Ahlbeck och Håkan Wikman.
Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst

Se också

sö 20.10 kl. 12.00

Hagalunds kyrka

Högmässa

Nittonde söndagen efter pingst. Tema: Det dubbla kärleksbudet.
sö 20.10 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Vi firar högmässa med Aleksi Majuri och Eeva-Liisa Malmgren på nittonde söndagen efter pingst. Temat är "Det dubbla kärleksbudet",
sö 27.10 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Skördegudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro.