Högmässa

sö 9.9 kl. 12.15
Esbo domkyrka

Sextonde söndagen efter pingst. Tema: Guds omsorg.

Vi firar högmässa med Brita Ahlbeck och Håkan Wikman.
Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Konfirmandpräst