Vem ska bli vår herde? Paneldebatt med kyrkoherdekandidaterna

to 27.9 kl. 18.00

Esbo domkyrkas församlingsgård

Vem ska bli vår nya kyrkoherde? Fyra personer har sökt tjänsten: stiftsdekanen i Borgå stift, Magnus Riska, kyrkoherden i Lovisa svenska församling, Karl af Hällström, kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling, Monica Cleve samt kaplanen i Esbo svenska församling, Kira Ertman. Domkapitlet i Borgå stift har vid sitt möte 18.9.2018 konstaterat att alla sökande är behöriga för tjänsten.

Kyrkoherde Roger Rönnberg går i pension i april 2019 och församlingsrådet i Esbo svenska församling väljer ny kyrkoherde genom indirekt val 2.10.2018. Före det har församlingsborna möjlighet att bekanta sig med de fyra sökandena vid en paneldebatt som är öppen för alla intresserade.

 


Arrangör

Esbo svenska församling

kyrkoherde t.o.m. 31.3.2019
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo