Högmässa

sö 7.10 kl. 12.15

Högmässa Esbo domkyrka

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro. Skördegudstjänst med Esbo lantbrukare.

Medverkande är Esbo lantbrukare, handarbetsgruppen Symamsellerna, Heidi Jäntti, Nina Wallenius och Håkan Wikman. Kyrkkaffe med program: Hembygdsrådet Benita Åkerlund kåserar om "Händelserna i Esbo skärgård". Försäljning av skördeprodukter i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

sö 25.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Närståendevårdares kyrkhelg. Esbo Arbis kammarkör under ledning av Timo-Juhani Kyllönen medverkar i högmässan.
on 28.11 kl. 12.00

Södrik kapell

Veckomässa

Veckomässa och samvaro.
sö 2.12 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa på första söndagen i advent

I mässan medverkar Kammarkören Novena och Esbo Barock. Vid orgeln Markus Malmgren. Vi sjunger Hosianna.