Högmässa

sö 21.10 kl. 12.15

Högmässa Esbo domkyrka

Reformationsdagen. Tema: Trons grund. Ansvarsveckan inleds.

Vi firar högmässa med Roger Rönnberg, Nina Kronlund och Ann-Christine Wiik. Timo Ojansuu medverkar i mässan med blockflöjtsspel. Kaffeservering i sockenstugan efter högmässan. Välkommen!

 


Arrangör

Esbo svenska församling

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kyrkoherde
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo

Se också

sö 18.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Uppbrottets söndag. Tema: Vaka!
sö 18.11 kl. 16.00

Lovsångsmässa

Vi firar lovsångsmässa med Mirja von Martens, Nina Kronlund och lovsångsteamet. Kyrkkaffe.
sö 25.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Närståendevårdares kyrkhelg. Esbo Arbis kammarkör under ledning av Timo-Juhani Kyllönen medverkar i högmässan.