Miniorklubben

fr 26.10 kl. 13.00

Köklax kapell

Miniorklubb för barn i åldern 7-10 år

Miniorklubben


Arrangör

Esbo svenska församling

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

må 17.12 kl. 9.00

Olars kyrka

Dagklubb

Dagklubb för 2-5 åringar