Miniorklubben

fr 26.10 kl. 13.00
Köklax kapell

Miniorklubb för barn i åldern 7-10 år

Miniorklubben


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo