Högmässa

sö 25.11 kl. 12.15
Esbo domkyrka

Domsöndagen, Kristi konungaväldes söndag. Tema: Kristus, Herre över allting.

Närståendevårdarna inbjuds speciellt. Esbo Arbis kammarkör under ledning av Timo-Juhani Kyllönen medverkar i högmässan.yrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Tag kontakt

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo