Högmässa

sö 23.12 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Fjärde söndagen i advent. Tema: Herrens födelse är nära.

Vi firar högmässa tillsammans med Mirja von Martens och Nina Kronlund. Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

sö 18.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Uppbrottets söndag. Tema: Vaka!
sö 18.11 kl. 16.00

Lovsångsmässa

Vi firar lovsångsmässa med Mirja von Martens, Nina Kronlund och lovsångsteamet. Kyrkkaffe.
sö 25.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Närståendevårdares kyrkhelg. Esbo Arbis kammarkör under ledning av Timo-Juhani Kyllönen medverkar i högmässan.