Sorgegrupp

on 23.1 kl. 18.00

Olars kyrka

En ny sorgegrupp för dig som nyligen genom dödsfall har förlorat en anhörig eller nära vän och har behov av samtal och stöd börjar onsdag 16.1.2019 kl. 18 i Olars kyrka, Olarsbäcken 4. Följande träffar onsdag 23.1, 30.1, 6.2 och 13.2.2019 kl. 18. Gruppen leds av kaplan Brita Ahlbeck.

Efter de två första gångerna, 16.1 och 23.1, är gruppen sluten. Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar. Välkommen med för att samtala! Ingen förhandsanmälan behövs.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

ti 22.1 kl. 13.00 -14.30

Köklax kapell

Samling för seniorer och daglediga

Också under våren fortsätter vi med temat Kärlek - kom med!
ti 22.1 kl. 16.00 -19.00

Vita Huset

Symamsellerna

Handarbetsklubben Symamsellerna träffas varje tisdag.
on 23.1 kl. 13.00 -14.30

Södrik kapell

Samling för seniorer och daglediga

Samling för seniorer och daglediga