Sorgegrupp

on 23.1 kl. 18.00

Olars kyrka

En ny sorgegrupp för dig som nyligen genom dödsfall har förlorat en anhörig eller nära vän och har behov av samtal och stöd fortsätter onsdag 23.1.2019 kl. 18 i Olars kyrka, Olarsbäcken 4. Följande träffar 30.1, 6.2 och 13.2 kl. 18. Gruppen leds av kaplan Brita Ahlbeck.

Efter 23.1 är gruppen sluten. Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar. Välkommen med för att samtala! Ingen förhandsanmälan behövs.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

on 18.9 kl. 13.00 -14.30

Södrik kapell

Samling för seniorer och daglediga

Träffpunkt i vardagen.
to 19.9 kl. 10.00 -12.00

Kyrktian , Esbo svenska församling, Kyrkogatan 10

Öppen mottagning

Kom och träffa diakoniarbetaren för samtal.
to 19.9 kl. 10.30

Folkhälsanhuset i Hagalund, Vindgränden 6, biblioteket

Samtalsgruppen "Kristen tro i vardagen"

Vi samtalar kring tro och andliga upplevelser.