Sorgegrupp

on 23.1 kl. 18.00
Olars kyrka

En ny sorgegrupp för dig som nyligen genom dödsfall har förlorat en anhörig eller nära vän och har behov av samtal och stöd fortsätter onsdag 23.1.2019 kl. 18 i Olars kyrka, Olarsbäcken 4. Följande träffar 30.1, 6.2 och 13.2 kl. 18. Gruppen leds av kaplan Brita Ahlbeck.

Efter 23.1 är gruppen sluten. Endast de som varit med den första och/eller andra gången deltar. Välkommen med för att samtala! Ingen förhandsanmälan behövs.


Arrangör

Esbo svenska församling