Högmässa

sö 10.2 kl. 13.00

Högmässa Esbo domkyrka

OBS TIDEN!Vi firar högmässa kl. 13.00! Femte söndagen efter trettondagen. Tema: Två slags sådd.

Högmässan börjar undantagsvis kl. 13.00 p.g.a. biskopsvigningen i Esbo stift. Medverkande är Johan Kanckos och Eeva-Liisa Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

tf. kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

sö 24.3 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Marie bebådelsedag. Tema: Herrens tjänarinna. Marthorna inbjuds speciellt.
on 27.3 kl. 17.30

Södrik kapell

Matkväll, andakt och trevlig samvaro

GA-matkväll med Östersjötema.
sö 31.3 kl. 10.00

Karabacka kapell

Högmässa

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd. Vi firar högmässa med Mirja von Martens och Eeva-Liisa Malmgren.