Askonsdagsmässa och samvaro

on 6.3 kl. 12.00

Askonsdagsmässa och samvaro Södrik kapell

Askonsdagen inleder fastetiden, temat är Bot och fasta. I mässan medverkar Yvonne Terlinden och Håkan Wikman.

Askonsdagen inleder den fyrtio dagar långa påskfastan. Askonsdagen har fått sitt namn efter den tradition som fanns redan i Gamla Testamentet när folket fastade ”i säck och aska”. Askan symboliserar botgöringen, ett synligt tecken på mänskans insikt om att hennes egna försök inför Gud är endast aska.

Nu har vi möjlighet att inleda fastan med att delta i nattvardsmässan i Södrik kapell onsdagen den 6.3 kl.12. Den som vill får ta emot korsets tecken i aska på sin panna under det att prästen säger: ”Ta emot ångerns och botens tecken.”

Det är ett bra sätt att inleda fastan tillsammans. Vi får be Gud visa oss vår brist och bortvändhet och be om förnyad kärlek och trofasthet. Vi får vända oss till Gud som ser på oss med en varm blick och överlåta oss till honom.

Efteråt finns det möjlighet till en stunds samvaro över en kopp kaffe.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

lö 27.4 kl. 15.00

Olars kyrka (finska sidan)

Högmässa med konfirmation av Cityskriftskolan

Konfirmation av Cityskriftskolan med Brita Ahlbeck,Nina Kronlund. och Camilla Dannholm.
sö 28.4 kl. 10.00

Karabacka kapell

Gudstjänst med små och stora

Medverkande är Heidi Jäntti och Eva Andersson.
sö 28.4 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Första söndagen efter påsk. Temat är "Uppståndelsens vittnen". Medverkande är Johan Kanckos, Eva Andersson och Nina Kronlund. Ett barn döps vid högmässan.