Högmässa

sö 31.3 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Vi firar högmässa på fjärde söndagen i fastan med Yvonne Terlinden och Eeva-Liisa Malmgren. Söndagens tema är Livets bröd.

Kyrkkaffe i Sockenstugan. Kyrkvärdsmöte i Sockenstugan efter kyrkkaffet ca kl. 14.00. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

sö 24.2 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Andra söndagen före fastetiden. Tema: Sådden av Guds ord. Högmässa med Kira Ertman och Håkan Wikman.
sö 3.3 kl. 10.00

Karabacka kapell

Högmässa

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg. Vi firar högmässa med Johan Kanckos och Håkan Wikman.
sö 3.3 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Fastlagssöndagen. Tema: Guds kärleks offerväg. I högmässan medverkar Yvonne Terlinden och Nina Kronlund.