Högmässa med kyrkoherdeinstallation

sö 9.6 kl. 13.00

Esbo domkyrka

Vi firar högmässa med kyrkoherdeinstallation. Biskop Björn Vikström installerar Kira Ertman till kyrkoherde.

Fest i församlingsgården. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Kyrkoherdens vikarie 1.1-31.3.2019, kyrkoherde 1.4.2019 -
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Se också

on 27.3 kl. 17.30

Södrik kapell

Matkväll, andakt och trevlig samvaro

GA-matkväll med Östersjötema.
sö 31.3 kl. 10.00

Karabacka kapell

Högmässa

Fjärde söndagen i fastan. Tema: Livets bröd. Vi firar högmässa med Mirja von Martens och Eeva-Liisa Malmgren.
sö 31.3 kl. 10.30

Olars kapell

Högmässa

Högmässan i Olars kapell (OBS platsen!) på fjärde söndagen i fastan hålls av Yvonne Terlinden och Nina Kronlund. Kyrklunch och värdemetallinsamling för Gemensamt Ansvar.