Miniorklubb, tisdagar och fredagar

ti 13.8 kl. 13.00

Köklax kapell

Anmälan avslutad

Ensam hemma efter skolan? Ingenting att göra? Kom till miniorklubbarna! •Trivsam samvaro efter skolan •Sällskap av trygga vuxna •Ledd verksamhet •Lekar och idrott ute och inne •Pyssel och spel •Möjlighet till läxläsning

Miniorklubbarna är i första hand tänkta för skolbarn i årskurs 2-3, men äldre barn tas emot om det finns plats.


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

må 24.2 kl. 9.30

Köklax kapell

ti 25.2 kl. 9.30

Sökö kapell

Familjeklubben Sång och lek I Sökö kapell

Du som är hemma med små barn: Välkommen till familjeklubben! I familjeklubben stöder vi den kristna fostran och ger barnen möjlighet att på ett tryggt sätt utveckla sina sociala färdigheter i grupp. De vuxna har möjlighet att diskutera och dela tankar med andra i samma livssituation.