Lätt mässa på Skapelsens söndag

sö 1.9 kl. 10.00
Karabacka kapell

Lätt mässa är en mässa på enkelt och lättfattligt språk. Deltagarna behöver inte nödvändigtvis kunna läsa.

Omsorgsprästen Claus Terlinden, prästen Heidi Jäntti, kantor Eeva-Liisa Malmgren, diakoniarbetarna Nina Wallenius och Emma Mård samt frivilliga medverkar. Kyrkaffe.

Mässan passar alla åldrar. Vi bjuder speciellt in personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga och vänner. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling