Samling för daglediga

on 18.9 kl. 13.00 – 14.30

Södrik kapell

Träffpunkt i vardagen för dig som är ledig på dagtid.

Temat för samlingarna under hösten och våren är "Ta hand om dig själv".Välkommen med i gemenskapen där både själ och kaffetand blir omskötta.

Intressanta gästföreläsare, livliga diskussioner, trevlig gemenskap men även tid för stillhet.

Du är också välkommen med på samlingarnas gemensamma adventsträff i Esbo domkyrkas församlingsgård, Kyrkstranden 2, onsdag 27.11 kl. 11-14.

Anmälningar tas emot av diakoniarbetare Nina Wallenius, tfn 050 432 4323, e-post diakoni.esbosvenska@evl.fi senast 15.11.

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Esbo svenska församling