Högmässa

sö 6.10 kl. 12.15

Högmässa Esbo domkyrka

Sjuttonde söndagen efter pingst. Tema: Jesus ger liv. Vi firar högmässa med Heidi Jäntti, Mauriz Brunell och kören EsVoces.

Kyrkkaffe i Sockenstugan, Kyrkbacksvägen 2 invid Esbo domkyrka. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

sö 20.10 kl. 12.00

Hagalunds kyrka

Högmässa

Nittonde söndagen efter pingst. Tema: Det dubbla kärleksbudet.
sö 20.10 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Vi firar högmässa med Aleksi Majuri och Eeva-Liisa Malmgren på nittonde söndagen efter pingst. Temat är "Det dubbla kärleksbudet",
sö 27.10 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Skördegudstjänst

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro.