Högmässa

sö 20.10 kl. 12.00

Högmässa Hagalunds kyrka

Nittonde söndagen efter pingst. Tema: Det dubbla kärleksbudet.

Medverkande är Heidi Jäntti och Mauriz Brunell. Kyrkkaffe. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

on 20.11 kl. 12.00

Södrik kapell

Veckomässa

Vi samlas till veckomässa på dagtid med Mirja von Martens och Tore Ahola.
sö 24.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Domsöndagen, Kristi konungaväldes söndag. Tema: Kristus, Herre över allting.
sö 1.12 kl. 11.00

Alberga kyrka

Mässa på första söndagen i advent

Alberga kyrka fyller 40 år! Kom med och sjung Hosianna!