Skördegudstjänst

sö 27.10 kl. 12.15

Skördegudstjänst Esbo domkyrka

Tjugonde söndagen efter pingst. Tema: Tro och otro.

Skördegudstjänst med Heidi Jäntti, Nina Kronlund och lantbrukare i Esbo. Servering och program i församlingsgården efter gudstjänsten. Skogsombudsman Anders Portin från SLC talar om skogsfrågor och skogen ur producentens och konsumentens synvinkel. Handarbetsgruppen Symamsellerna medverkar med försäljning. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

on 20.11 kl. 12.00

Södrik kapell

Veckomässa

Vi samlas till veckomässa på dagtid med Mirja von Martens, Nina Kronlund och Tore Ahola.
sö 24.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Domsöndagen, Kristi konungaväldes söndag. Tema: Kristus, Herre över allting.
sö 1.12 kl. 11.00

Alberga kyrka

Mässa på första söndagen i advent

Alberga kyrka fyller 40 år! Kom med och sjung Hosianna!