Högmässa

sö 3.11 kl. 12.15

Högmässa Esbo domkyrka

Tjugoförsta söndagen efter pingst. Tema: Jesu sändebud. I högmässan medverkar Aleksi Majuri och Mauriz Brunell.

Kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling

Se också

sö 24.11 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Domsöndagen, Kristi konungaväldes söndag. Tema: Kristus, Herre över allting.
sö 1.12 kl. 11.00

Alberga kyrka

Mässa på första söndagen i advent

Alberga kyrka fyller 40 år! Kom med och sjung Hosianna!
sö 1.12 kl. 12.15

Esbo domkyrka

Högmässa

Vi firar första advent med Aleksi Majuri, Heidi Jäntti, Nina Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren och Mauriz Brunell. EsVoces, Esbo Barock och Anton Taleiko medverkar.