Imse -Vimseklubben i Mattby kapell

to 16.1 kl. 09.30
Mattby kapell

Familjeklubb för vuxna och småbarn. Sång och lek för barnen, prat, program, kaffe och te för de vuxna.

Mer information om familjeklubbarna


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

sektorschef för barn- och familjeverksamheten
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo