Högmässa

sö 19.1 kl. 12.15
Esbo domkyrka

Medverkande är Mirja von Martens och Eeva-Liisa Malmgren. Kyrkkaffe i Sockenstugan.

Andra söndagen efter trettondagen. Tema: Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft.

Biskop Henriks minnesdag.

Den ekumeniska böneveckan inleds.


Arrangör

Esbo svenska församling

kantor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
församlingspastor
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo