Frivillig? Vad kan jag göra?

to 23.1 kl. 10.30
Olars kyrka

En kurs om möjligheten att vara aktiv i församlingen. Varje träff har ett tema som fokuserar på olika verksamhetsformer.

Kursen ordnas i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4, torsdagar kl. 10.30–12.00 under vårterminen 2020.

23.1. Att vara frivillig i kyrkan  Maria Sten
13.2. Själavård och lyssnande   Leila Berglund
5.3. Mission     Marika Björkgren-Thylin
26.3. Frivillighet i praktiken   Irina Lemberg
16.4. Samtal     Heidi Jäntti och Taina Sandberg

Alla är välkomna, man binder sig inte till något genom att delta. Anmälan så fort som möjligt till diakon Taina Sandberg, taina.sandberg@evl.fi, 040 547 1856.

 


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo