Högmässa

sö 8.3 kl. 12.15
Esbo domkyrka

Vi firar högmässa med Johan Kanckos, Mauriz Brunell och Esbo sångkör, dirigent Barbro Smeds.

Efter högmässan kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!


Arrangör

Esbo svenska församling