Högmässa

sö 8.3 kl. 12.15
Interiörbild från Esbo domkyrka.
Esbo domkyrka

Vi firar högmässa med Johan Kanckos, Mauriz Brunell och Esbo sångkör, dirigent Barbro Smeds.

Efter högmässan kyrkkaffe i Sockenstugan. Välkommen!

Andra söndagen i fastan


Arrangör

Esbo svenska församling