Gudstjänst

sö 22.3 kl. 12.15
Altaret i Esbo domkyrka.

Enligt biskoparnas beslut avbryts gudstjänsterna som offentliga tillställningar tills vidare. Gudstjänster hålls som predikogudstjänster, så att endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande. Gudstjänsterna strömmas och sänds på webben, I Esbo svenska församling sänds gudstjänsten på söndag 22.3 kl. 12.15, i första hand via Facebook. facebook.com/www.esboforsamlingar.fi/

I Esbo svenska församling direktsänds gudstjänsten i Esbo domkyrka på söndag 22.3 kl. 12.15 via nätet.

Kaplan Brita Ahlbeck och kantorerna Nina Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren och Mauriz Brunell förrättar gudstjänsten.                

Psalmer: 52, 57, vers 1,4,5, samt 55 och  289      

Följande musik ingår: 

J:S.Bach: Tryggt kan lammen gå till vila 

Tryggt kan lammen gå till vila, deras herde vaktar dem.
Leder dem till källans vatten, ger dem ro och frid för natten, för dem hela vägen hem.

 D. Ellington: Come Sunday 

Lord, dear Lord above, God almighty,
God of love, Please look down and see my people through./
I believe that God put sun and moon up in the sky.
I don't mind the gray skies
'cause they're just clouds passing by./
Lord, dear Lord above, God almighty,
God of love, Please look down and see my people through./
I believe God is now, was then and always will be.
With God's blessing we can make it through eternity./
Lord, dear Lord above, God almighty,
God of love, Come Sunday. Oh, come Sunday, that´s the day!

Orgelimprovisation