Gudstjänst

sö 29.3 kl. 12.15 - sö 29.3 kl. 13.00
Interiör från Esbo domkyrka

Enligt biskoparnas beslut hålls gudstjänsterna så att endast de som förrättar gudstjänsten är närvarande. Gudstjänsterna direktsänds på webben, i första hand på Facebook: https://www.facebook.com/www.esboforsamlingar.fi

I gudstjänsten medverkar kaplan Heidi Jäntti och kantorerna Mauriz Brunell, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren.