Sorgegrupp

to 2.4 kl. 18.00
Sökö kapell

Välkommen att bearbeta din sorg efter en för dig viktig människa.

Förlusten kan ha inträffat som följd av en människas bortgång eller en skilsmässa men det kan också vara en konsekvens av någon annan form av förlust.

Följande träffar hålls 16.4, 23.4 och 7.5 kl. 18-19.30.

För mer information kan du kontakta Heidi Jäntti, präst, på numret 040 531 1046.


Arrangör

Esbo svenska församling

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo