Palmsöndagens gudstjänst

sö 5.4 kl. 12.15 - sö 5.4 kl. 13.00
Esbo domkyrka, bilden föreställer kyrkväggen sedd utifrån.

Palmsöndagens gudstjänst i Esbo domkyrka direktsänds på webben, i första hand på Facebook. Gudstjänsten firas så att endast de som förrättar den är närvarande.

Medverkande är kaplan Brita Ahlbeck och kantorerna Mauriz Brunell, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren, samt Markus Malmgren,