Påskdagens gudstjänst

sö 12.4 kl. 12.15
Videkissor i solljus.

Vi firar streamad gudstjänst på påskdagen i Esbo domkyrka med Mirja von Martens, Mauriz Brunell, Nina Kronlund och Eeva-Liisa Malmgren. Du kan följa med gudstjänsten på Esbo svenska församlings Facebooksida både i realtid eller senare. Egen FB-inlogging behövs inte.

Påskdagens tema är "Kristus är uppstånden!"

 

Kristus är uppstånden

På påskdagen genljuder församlingen av glädje och fröjd. Kristus är uppstånden! Påskens budskap är den kristna trons kärna och grund. Från den tomma graven når oss ängelns budskap genom kvinnorna och apostlarna. Kristus har uppstått från de döda som den förste av de avlidna. Han har övervunnit syndens, dödens och fördömelsens makt. Uppståndelsen visar att Jesus är Guds Son.

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keSV?OpenPage&dagindex=20200412