Gudstjänst på annandag påsk

må 13.4 kl. 12.15
Esbo domkyrka med färgad bakgrund.

Gudstjänsten i Esbo domkyrka på annandag påsk direktsänds på nätet via Esbo svenska församlings Facebooksida. Medverkande är kaplan Brita Ahlbeck och kantorerna Mauriz Brunell, Nina Kronlund, Eeva-Liisa Malmgren och Markus Malmgren.

Temat för annandag påsk är "Mötet med den uppståndne".

http://notes.evl.fi/Evkirja.nsf/keSV?OpenPage&dagindex=20200413