Musikinstitutets Kungsvägens orkesterkonsert med stråk- och blåsorkester samt barockensemble

on 22.4 kl. 19.00
Olars kyrka, finska sidan

Konsert för alla åldrar

Frivillig kollekt till förmån för Gemensamt ansvar


Arrangör

Esbo svenska församling