Gudstjänst

sö 26.4 kl. 12.15
Esbo domkyrka

Gudstjänsten direktsänds på nätet via Facebook och kan ses också efter sändningstidens slut. Egen Facebookinloggning behövs inte.

Medverkande är Johan Kanckos, Mauriz Brunell, Nina Kronlund, Markus Malmgren och Camilla Dannholm. Gudstjänsten avslutar hjälpledarnas online-hjälpisweekend. Vi sjunger följande psalmer: 454, 400, 390 och 153.

Andra söndagen efter påsk. Tema: Den gode herden.

Kollekt 26.4 Svenska Lutherska Evangeliföreningen  

Läger för barn och ungdomar i Österbotten, Nyland och på Åland.  

Gåvor kan ges via MobilePay 40454 (skriv Esbo kollekt) eller SLEF:s konto nr FI45 4055 1120 0020 96. Referensnr. 11630120201423 

Arrangör och innehavare av penninginsamlingstillståndet är Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf. (FO 0215320-7)  Penninginsamlingstillståndets nummer: Finland utom Åland RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022, samt landskapet Åland: ÅLR 2019/4046 för 1.1–31.12.2020. 

 

https://www.kyrkoarskalendern.fi/kyrkoarsdag/andra-sondagen-efter-pask-misericordia-domini/


Arrangör

Esbo svenska församling