Högmässa

sö 14.6 kl. 12.15
Esbo domkyrka omgiven av gröna träd.
Esbo domkyrka

Medverkande är Mirja von Martens, Nina Kronlund och Mauriz Brunell. Ingång endast genom huvuddörren, som öppnas kl. 12.00. Högmässan direktsänds också på Facebook ännu denna söndag.

Församlingen är välkommen till högmässorna, men personer som hör till en riskgrupp rekommenderas att stanna hemma. Kom inte till kyrkan om du har sjukdomssymtom. Vi håller säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna. Inga kyrkkaffen ordnas under sommaren.


Arrangör

Esbo svenska församling