Högmässa

sö 14.6 kl. 10.30
Olars kyrka,, svenska sidan, sedd från innergården.
Olars kyrka

Medverkande är Kira Ertman och Eeva-LIisa Malmgren.

Församlingen är välkommen till högmässorna, men i Olars kyrka är deltagarantalet begränsat till 25 pers. Personer som hör till en riskgrupp rekommenderas att stanna hemma. Kom inte till kyrkan om du har sjukdomssymtom. Vi håller säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna. Inga kyrkkaffen ordnas under sommaren. 

Mer information om söndagens tema


Arrangör

Esbo svenska församling