Högmässa på midsommardagen

lö 20.6 kl. 12.00
Domkyrkan på sommaren, omgiven av blommande syrener.
Esbo domkyrka

Medverkande är Kira Ertman och Eeva-Liisa Malmgren,

Församlingen är välkommen till högmässorna, men deltagarantalet är begränsat till 160 personer.  Vi håller skydddsavstånd och följer hygienbestämmelserna. Kom inte till kyrkan om du har sjukdomssymptom. Riskgrupper rekommenderas att stanna hemma. Inga kyrkkaffen ordnas under sommaren.

Mer information om midsommardagen och dess tema


Arrangör

Esbo svenska församling