Högmässa

sö 5.7 kl. 12.15
Esbo domkyrka och klockstapeln.
Esbo domkyrka

I högmässan på femte söndagen efter pingst medverkar Johan Kanckos, Nina Kronlund och Markus Malmgren.

Församlingen är välkommen till högmässorna, men deltagarantalet är begränsat till 160 personer  Ingång endast genom huvuddörren, som öppnas kl. 12.00. Vi hålker säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna. Kom inte till kyrkan om du har sjukdomssymtom. Inga kyrkkaffen ordnas under sommaren.

Mer information om söndagens tema


Arrangör

Esbo svenska församling