Högmässa

sö 19.7 kl. 12.15
Esbo domkyrka och klockstapeln.
Esbo domkyrka

I högmässan medverkar Heidi Jäntti, Mauriz Brunell, Nina Kronlund och Markus Malmgren.

Församlingen är välkommen till högmässorna, men deltagarantalet i domkyrkan är begränsat till 160 pers. Vi iakttar säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna. Inga kyrkkaffen ordnas under sommaren.


Arrangör

Esbo svenska församling