Musik i sommarkvällen

sö 19.7 kl. 19.00
Santeri Siimes
Esbo domkyrka

ROMANTIQUE. Santeri Siimes, orgel Ibert, Jongen, Renaud, Salomé, Siimes. I sin konsert spelar organisten och kompositören Santeri Siimes fransk och belgisk senromantisk musik (Ibert, Jongen, Renaud, Salomé) – repertoar som sällan framförs hos oss, men som dock passar utmärkt för den romantiska orgeln i Esbo domkyrka. Programmet innehåller även ett exempel på Siimes egen franskinfluerade produktion, Cinq moments musicaux, som beställdes år 2017 av Karlebynejdens orgelvänner.

Sommarkonsertserien fortsätter varje söndag kl. 19 t.o.m. 16.8

Fritt inträde.

Deltagarantalet i Esbo domkyrka är begränsat till 160 personer.


Arrangör

Esbo svenska församling, Tuomiokirkkoseurakunta