Musik i sommarkvällen

sö 9.8 kl. 19.00
Barockensemble Tuohi
Esbo domkyrka

BAROCKWALD. Barockensemble Tuohi: Kirsti Apajalahti, barockviolin; Pieta Mattila, barockcello; Kaisamaija Uljas, teorb.Mealli, Schmelzer, Matteis, Uccelini, Walther, Bertali, Biber. La Natura meravigliosa – Barockmusik i skog och mark. Programmet tar ut åhöraren mitt i naturen med mästerlig stråk- och ensemblemusik från 1600- och 1700-talet. Lyssnaren får följa med hur gökens och näktergalens sång och många andra naturljud imiteras på barockinstrument. Vi får en inblick i violinkonstens utveckling under denna tid, liksom i de stilistiska skillnaderna mellan kompositörer i olika länder.

Sommarkonsertserien fortsätter varje söndag kl. 19 t.o.m. 16.8.

Fritt inträde.

Deltagarantalet i Esbo domkyrka är begränsat till 160 personer.


Arrangör

Esbo svenska församling, Tuomiokirkkoseurakunta