Samling för daglediga i alla åldrar

ti 6.10 kl. 13.00 – 14.30

Olars kyrka

Välkommen till Olars kyrkas svenska sida för en stund i andra dagledigas sällskap!

"Gud i vår vardag" är temat för höstens samlingar. Tillsammans delar vi tankar, erfarenheter och funderingar kring temat. Både själ och kaffetand blir omskötta. Vi håller säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna.

Välkomna med!

Hälsar Anne, Taina och Nina.

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo