Samling för daglediga

ti 13.10 kl. 13.00 – 14.30

Köklax kapell

Välkommen till kapellet för en stund i sällskap av andra daglediga!

"Gud i vår vardag" är temat för höstens samlingar. Tillsammans delar vi tankar, erfarenheter och funderingar kring temat. Både själ och kaffetand blir omskötta.

Vi håller säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna.

Välkomna med!

Hälsar Anne, Taina och Nina.

  • Vuxna Vuxna

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Esbo svenska församling