Sorgegrupp

on 28.10 kl. 18.30
Sökö kapell

Följande träffar 4.11 och 11.11 kl. 18.30–19.30. Ledare är Heidi Jäntti.

Gruppen avslutas med  en “Sjung sorgen”-kväll onsdag 18.11
kl. 18.30 med artisterna Carita Holmström & Martina Roos, psykoterapeuten Benita Söderström och prästen Heidi Jäntti i Olars kyrka, svenska sidan, Olarsbäcken 4.

Ingen förhandsanmälan behövs.


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

kaplan
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo

Kontaktperson för frivilligverksamhet, kontaktperson i regnbågsfrågor