Samling för daglediga

on 18.11 kl. 13.00 - on 18.11 kl. 14.30
Södrik kapell

Välkommen till kapellet för en stund i dagledigas sällskap.

Gud i vår vardag är temat för höstens samlingar.

Tillsammans delar vi tankar, erfarenheter och funderingar kring temat.

Både själ och kaffetand blir omskötta.

Vi håller säkerhetsavstånd och följer hygienbestämmelserna.

Välkomna med!

Hälsar Anne, Taina och Nina

 


Arrangör

Esbo svenska församling

Tag kontakt

diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan 10
02770 Esbo
ledande diakoniarbetare
Esbo svenska församling
Kyrkogatan10
02770 Esbo